اخبار واطلاعیه ها

چهارمین دوره مسابقات رباتیک خیام
****************************************
هجدهمین جشنواره جوان خوارزمی
****************************************
ضمن تشکر وقدردانی از دبیران انجمن های علمی دانشجویی ، به اطلاع می رساند قبل از انجام هرگونه فعالیتی ، ابتدا به دفتر انجمن علمی مراجعه نمایند.از مراجعه مستقیم به دفتر معاونت پژوهش وفناوری خوددرای گردد.

****************************************
لغو مجوز انجمن های غیر فعال
بخشنامه مربوطه
****************************************
لزوم اخذ مجوز جهت شرکت در هر رویداد علمی – پژوهشی
مجوز شرکت در رویدادهای علمی پژوهشی